הנהלת חשבונות כפולה

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

בס"ד

 

ישנם מספר מקורות חוקיים הדנים באופן ניהול החשבונות בעסקים כגון: חוק החברות, פקודת מס הכנסה והתקנות, חוק העמותות וכדומה, המסדירים את אופי הנהלת החשבונות המוטל על הגוף אשר מבצע את הנהלת חשבונות.

אנו נתרכז בחובות הניהול על פי פקודת מס הכנסה, אשר מסדירה את הנהלת החשבונות המוטלת על סוגי העסקים השונים בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק.

בניהול חשבונות בישראל יש שני סוגים מרכזיים של הנהלת חשבונות, הסוג שעל עסק מסוים ליישם נקבע על פי מחזור פעילותו ותחום הפעילות העסקית – שני פרמטרים אלו או אחד מהם על פי ההגדרות הפרטניות.

סוגי הנהלת החשבונות הם הנהלת חשבונות חד צידית והנהלת חשבונות כפולה. השיטה הכפולה היא הנפוצה ביותר לניהול חשבונות במשק הישראלי.

הנהלת חשבונות חד צידית – הינה הנהלת חשבונות בה רושמים אך ורק הוצאות או הכנסות בעסק. למעשה הנהלת חשבונות חד צידית הינה הנהלת חשבונות חלקית, ותפקידה לתת תמונת מצב חלקית בעסק – הכנסות והוצאות בלבד.

לביצוע הנהלת חשבונות חד צידית לא נדרשת מיומנות גבוהה וכמעט כל אחד יכול לבצע את ההנהלת חשבונות שהינה פשוטה וקלה.

הנהלת חשבונות כפולה [דו צידית] – הינה הנהלת חשבונות מלאה (שמקורה איטלקי – והיא נקראת "השיטה האיטלקית", השיטה נוסחה לראשונה לקראת סוף המאה ה-15, על ידי המתמטיקאי האיטלקי החשוב לוקה פאצ’ולי. עקרונות השיטה לא השתנו בצורה מהותית עד היום.), בה נרשמות כל הפעולות הפיננסיות בעסק ותפקידה לתת תמונת מצב כוללת בעסק – הוצאות, הכנסות, נכסים והתחייבויות. המהות היא רישום כפול של פעולות פיננסיות – כך רישום של פעולה מחייב רישום של פעולה נגדית או פעולה המאזנת את מאזן החשבונות.

הנהלת חשבונות כפולה חייבת להתבצע בידי מנהל חשבונות מקצועי ומיומן הואיל והרישומים מורכבים, בדרך כלל מבקר אותם רואה חשבון ולכן יש חשיבות גבוהה לכך שהנהלת חשבונות תתבצע בידי מנהל חשבונות מיומן הואיל והוא צריך להכין את ספרי הנהלת חשבונות לביקורת רואה החשבון.

עקרונות יסוד של הנהלת חשבונות כפולה

כאשר מיישמים הנהלת חשבונות כפולה פועלים לפי כמה עקרונות יסוד בסיסיים, עקרונות אלו משמשים בצורות יישום כאלו ואחרות בכל ניהול חשבונות כפול ועבור כל עסק. בהנה”ח כפולה רישום הפעולות הפיננסיות מתבצע באמצעות שני טורים (נקראים גם חשבונות, או יתרת חובה ויתרת זכות) כאשר הטור הראשון מתאר את יתרת החובה הכוללת את הנכסים של העסק והטור השני את יתרת הזכות הכוללת את ההתחייבויות וההון של העסק.

הרישום הכפול הזה מגדיר כי כל פעולת חובה שנרשמת מחייבת רישום מאזן בטור הזכות. כך המאזן העסקי נשאר מאוזן כל הזמן, אם מוסיפים נכס למאזן חייבים לגרוע נכס אחר או להוסיף באופן מתאים התחייבויות / הון.

על מנת להמחיש זאת ניתן דוגמא:

עסק מסוים משלם במזומן עבור רכישת פריט רכוש קבוע, פעולה זו מגדילה את רישום יתרת רכוש קבוע (בצד החובה – הנכסים) אך גם מחייבת את הקטנת ערך יתרת המזומנים (גם היא בצד החובה – נכסים) – כך המאזן הכללי נשאר זהה מבחינת המספרים. אותו האיזון ישמר עם הרכישה תיעשה באמצעות הלוואה או פתרון אשראי אחר – הגדלת הנכסים והגדלה זהה של ההתחייבויות.

הנהלת חשבונות כפולה מאפשרת מעקב יעיל וקפדני יותר על תשלומים ותקבולים צפויים, כמו גם על סך הנכסים וההתחייבויות של העסק.

מאזן בוחן

היישום המעשי של הנהלת חשבונות כפולה, לצד היבטי דיווח לרשויות המס וכיוצא באלו, הוא מאזן הבוחן. מאזן בוחן הוא גיליון העבודה הכולל את שני הטורים כפי שפורט לעיל. רישום נכון של הפעולות הפיננסיות בשיטת הנהלת החשבונות הכפולה מאזנת את המאזן ושומרת עליו מאוזן.

מאזן הבוחן כולל נושאים כגון חובות של לקוחות, תשלומים לספקים, מכירות, רכישות של סחורות וציוד, תשומות כמו חשמל ומים, ערך ציוד או נכסים קבועים, קופת העסק, צ’קים עתידיים, התחייבויות אשראי ועוד.

מי חייב בהנהלת חשבונות כפולה?

ההגדרה אילו עסקים מחויבים ליישם הנהלת חשבונות כפולה / דו צידית נמצאת בפקודת מס הכנסה, כאשר עיקר ההשפעה היא למחזור הפעילות של העסק ולתחום פעילותו העסקית. יש הגדרות ברורות ומחייבות (המתעדכנות מעת לעת מבחינת סכום המחזור השנתי) הקובעות אילו סוגי עסקים חייבים בהנה”ח כפולה, כאשר חלק מסוגי העסקים צריכים להציג מחזור פעילות מעל סכום מסוים ויש סוגי עסקים המחויבים בכל מקרה בניהול חשבונות כפול.

מי חייב בניהול חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה לפי הוראות ניהול ספרים?

יצרן, שמחזור עסקו עולה על 9,200,000 ש"ח.

יצרן, שמחזור עסקו עולה על 3,450,000 ש"ח או מעסיק 18 עובדים.

סיטונאי, שמחזור עסקו עולה על 9,200,000 ש"ח או מעסיק 6 עובדים ומעלה.

סיטונאי, שמחזור עסקו עולה על 3,450,000 ש"ח או מעסיק 4 עובדים ומעלה.

קמעונאי, שמחזור עסקו עולה על 3,450,000 ש"ח או מעסיק 7 עובדים ומעלה.

קבלנים, שמחזור עסקם עולה על 3,450,000 ש"ח. אין קשר למספר העובדים.

בעל בית ספר לנהיגה, שיש לו הכנסה מהפעלת 5 כלי רכב ללימוד נהיגה או יותר.

בעל בתי ספר, שמספר התלמידים בו עולה על 150.

סוחרי מקרקעין, שמחזור עסקם + עלות המלאי עולים על 10,350,000 ש"ח.

מתווכי מקרקעין, שהכנסתם מעמלות עלתה על 560,000 ש"ח.

סוחר רכב, שמחזורו עלה על 10,350,000 ש"ח.

מתווך רכב, שמחזורו עלה על 420,000 ש"ח.

נותן שירות, שמחזורו עלה על 1,950,000 ש"ח.

מוסך, שמחזור עסקו עלה על 2,700,000 ש"ח.

חקלאי, שמחזור עסקו עלה על 4,700,000 ש"ח.

תחנות דלק, כולל נתינת שירות סיכה ורחצה, או רק במכירת דלק, אין רלוונטיות למחזור.

סוכנות ביטוח, כל מי שיש לו הרשאה להדפיס פוליסות, אין רלוונטיות למחזור.

יהלומן, העוסק בעיבוד, מסחר ותיווך באבני חן, אין רלוונטיות למחזור.

יהלומן, העוסק בעיבוד יהלומים מחומרים של אחרים, פטור.

ביאור:

מחזור: סך המכירות או ההכנסות ממתן שירות כולל מס ערך מוסף.

מספר עובדים: עובדים שעבדו שנה שלמה. עובדים זמניים יש לחשב לפי התקופה שעבדו ולחבר ביחד. לדוגמא: 3 עובדים כל אחד בשליש משרה = עובד אחד.

כלי רכב: כל שלושה אופנועים ייחשבו לכלי רכב אחד.

עלות ניהול הנהלת חשבונות

עלות ניהול הנהלת חשבונות חד צידית נמוכה הואיל ולא נדרשת מיומנות מיוחדת לביצועה. עלות ניהול הנהלת חשבונות כפולה גבוה הואיל נדרשת מיומנות גבוהה במיוחד לביצועה והזמן המושקע בביצוע הנהלת חשבונות כפולה גבוה בכמה מונים מזה הדרוש לביצוע הנהלת חשבונות חד צידית.

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

מאמרים נוספים שאולי יענינו אותך

דמי בידוד לעצמאים

  *תזכורת* *דמי בידוד לעצמאיים* עובדים עצמאיים הרשומים בביטוח הלאומי אשר שהו בבידוד – עשויים להיות זכאים לדמי בידוד מהביטוח הלאומי. התשלום הוא רטרואקטיבי עבור

לקריאת המאמר »

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!