סגירת עסק (תיק)

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

 

יכולות להיות הרבה סיבות לכך שהגיעה השעה לסגור את העסק. סגירת העסק יכולה להתרחש בנסיבות לא נעימות או דווקא מתוך החלטה אישית והגעה למיצוי. מעבר לצד הפרטי של סגירת עסק, חשוב לבצע סגירת תיקים ברשויות המס השונות: במס הכנסה, הביטוח הלאומי ומשרדי מס ערך מוסף. רק לאחר הסדרת הטיפול בסגירה בכל אחת משלוש הרשויות יוכל העסק להיחשב כעסק שנסגר. לצד התהליך הבירוקרטי, יש חשיבות לסגירת התיקים ברשויות בצורה מסודרת. זאת על מנת להסדיר את המעמד החדש שלכם בפני מס הכנסה והרשויות. מתוך מעמדכם החדש שלכם ייקבעו התשלומים השונים הנדרשים מכם והמגיעים לכם וכמו כן גם הזכויות השונות המגיעות על פי החוק בהתאם למעמדכם החדש.
כאשר פותחים עסק בישראל, ישנם מספר הליכים לבצע. ביניהם פתיחת תיקים במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. התיק במס הכנסה יכול להיות של עוסק עצמאי, עסק שמאוגד כחברה בע"מ, שותפיות וכו'.
כל עסק קיים ורשום שהפסיק את פעילותו חייב בסגירת תיק – גם עוסק פטור ועוסק מורשה.
אם אתם לא מודיעים לרשות המיסים שהפעילות בעסק הופסקה, הם לא יכולים לדעת על כך. הליך סגירת תיק במס הכנסה הוא דבר שאסור לזלזל בו ולהזניח אותו ויש לבצעו תוך פרק זמן סביר. תקלה בביצוע מסודר של סגירת התיק יכול להוביל לסנקציות, קנסות וכו'. אי סגירת תיק, גם בהיעדר כל פעילות בעסק, תייצר עבור מס הכנסה מצג שווא של היעדר דיווח הכנסות.
עצמאי שסגר את העסק, יכול למשוך חלק מהסכומים שנחסכו על ידו בחיסכון פנסיוני ללא תשלום מס.
במקרה של סגירת עסק שהיו בו עובדים שכירים, חלות על המעסיק חובות כלפי עובדיו.

בנוסף למתן הודעה על סגירת העסק לרשויות המס ולמוסד לביטוח לאומי, כדאי להודיע בהקדם על סגירת העסק גם לגורמים הבאים בהנחה שהם רלוונטיים לעסק הנסגר:
הרשות המקומית – אם משלמים ארנונה
חברת חשמל
חברת ביטוח
חברות תקשורת
קרנות הפנסיה וכו'
יש לשמור את פנקסי החשבונות של העסק לתקופה של 7 שנים.

להלן מקרים בהם יש לתת הודעה בטופס 2550 על סגירת תיק במס הכנסה :
מצ"ב קישור להורדת הטופס
https://did.li/-2550-
• הפסקת פעילות – יש לסמן כלא רלוונטי את האפשרויות האחרות שיופיעו בטופס
• הפסקת פעילות בשל מכירת העסק – יש לציין בטופס פרטי הבעלים החדשים
• הפסקת העסקת עובדים או תשלומים המחייבים דיווח כגון שכירות נכס. * העסק הושכר – יש לציין בטופס פרטי השוכר.
* הכנסה כשכיר שאיננה מחייבת דיווח – יש לצרף תלוש.
* הקמת חברה חדשה – מעבר מעסק יחיד לחברה
* הפסקת ניהול ושליטה בחברה

מע״מ

בתוך 30 יום ממועד הפסקת הפעילות יש לפנות למע”מ בצירוף טופס 18 – הודעה על סגירת עסק.
בטופס יש למלא פרטים כללים אודות העוסק והעסק, תאריך סגירת העסק והאם נפתח עסק חדש או האם העסק נמכר לאחר.
נקודה נוספת שחשוב לשים אליה לב היא יתרת המלאי והנכסים.
במידה והנ”ל נמכרו (לא נותרו נכסים כלל) יש לציין את סך המע״מ ששולם ואת תקופת הדיווח שבה דווחה העסקה.

לדוגמא: אם מכירת הנכסים תתבצע בחודש דצמבר, הדיווח התקופתי יעשה עד ה-15 בינואר ובהנחה וסגירת התיק תיעשה ליום ה-31 בדצמבר אז עקרונית עד סוף ינואר יש להגיש את הבקשה לסגירת התיק.

במידה ונותר מלאי ו/או נכסים יתכנו שני מצבים:

א. סעיף 137א'(א) אשר קובע כי נכסים שנותרו בידי העוסק דינם כנכס שנעשה בו שימוש לצורך עצמי ולכן ישנה חובת תשלום מע”מ. כלומר, נכסים שנרכשו ונדרשו בגינם מע”מ התשומות, בעת סגירת התיק הנכסים עוברים כביכול לשימוש עצמי של היחיד ועל כן מתבצעת מעין מכירה רעיונית שבגינה נוצרת חבות מע”מ.
הסעיף מקנה הטבה למשך שנתיים שבה יכול העוסק לנסות למכור את נכסיו מתוך הרציונל שמכירה כזו יכולה לקחת זמן.
בזמן זה התיק יוקפא ובתום התקופה במידה ולא נמכרו הנכסים יהיה חיוב במע”מ לפי שווי שוק הנכסים או העלות המופחתת.
ב. סעיף 137 א׳(ב) קובע כי במידה ומדובר בנכסים בעלי סך שווי נמוך מתקרת עוסק פטור, הסעיף הקודם לא יחול והעוסק יהיה פטור מתשלום המע”מ קרי לא יראו בכך מכירה עצמית.
כלומר, מדובר בהטבה מאוד משמעותית לעצמאים שסוגרים את עסקם ונותרו ברשותם נכסים ומלאי.

** הפרשנות לסעיף ב’ כאמור הינה די מקלה ונוחה, שכן כל עצמאי יכול לסגור את עסקו לאחר פרק זמן קצר ובכך להתחמק מהחזר המע"מ.
לכן, ישנה פרשנות נוספת לסוגיה, אשר יותר הגיונית אך פחות נפוצה מהקודמת, הגורסת כי סעיף א’ דווקא מדבר על הקלה שבה ניתן לעוסק פרק זמן של שנתיים למכור את נכסיו.
אך סעיף ב’ קובע כי במידה וערך הנכסים נמוך מהתקרה – סעיף א’ לא יחול כלל, כלומר הטבת הדחייה לא תינתן ויחול חיוב במס עבור הנכסים שנותרו.
בהנחה וכוונת החוק היא להעניק הקלה ופטור מתשלום המע”מ, עדיין תחנות מע”מ לא תמיד שמחות לפטור את העוסק מהתשלום הזה.
גם אם כן, לרוב יעשה עבור נכסים עסקיים פרופר כלומר נכסים כגון מכונות וציוד, שככל הנראה לא יהיה להם שימוש פרטי לעומת נכסים שהינם בשימוש מעורב כגון מחשב, טלפון נייד וכדומה.
סביר להניח כי הנ”ל לא יכללו בהטבה אך תמיד כדאי לנסות .
כדי לנצל את ההטבות הנ”ל, לרוב יש לדרוש אותן מהפקידים במע”מ בעת הליך סגירת התיק.
הגשת הבקשה יכולה להיעשות באופן פרונטלי אל מול פקידי מע”מ או דרך הדואר/פקס/מפ״ל.

בסיום התהליך יופק אישור לסגירת תיק או אישור להקפאת תיק במקרה שרוצים לנסות למכור את הנכסים למשך תקופת ההטבה.

מס הכנסה

על פי סעיף 134 לפקודה יש חובה להודיע על שינוי בפעילות בתוך 90 יום מסגירת העסק לפקיד השומה שאצלו מנוהל התיק של העסק.
לשם כך יש למלא ולמסור לפקיד השומה, את טופס 2550 – דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/משלח יד.
בטופס יש למלא –
מועד ותאריך הפסקת הפעילות בעסק.
מה הן הסיבות שגרמו לסגירת התיק והפסקת פעילות העסק.
אם מועסקים עובדים בעסק, יש למלא טופס הודעה על הפסקת פעילות והפסקת העסקת עובדים ותשלומים (טופס 2552).
אם מכרת או השכרת את העסק צריל לפרט את הסכומים הרלוונטיים.
מידע על בן / בת הזוג של הנישום.
במידה והנישום הולך לעבוד כשכיר, צריך למלא את פרטי המעסיק ומקור העבודה החדש.
מידע על הכנסות נוספות של הנישום, מלבד העסק שנסגר.
במקרה ועסק נקלע לפשיטת רגל או שהעסק נמצא בהליך פירוק בהוראת בית משפט / כונס נכסים, ישנם גורמים נוספים שקשורים כגון : נושים ובעלי חוב, ןלכן סגירת תיק כזה תהיה יותר מורכבת.

כאשר מדובר על חברה יש צורך לבצע לפני כן תהליך של פירוק החברה מרצון ברשם החברות. מס הכנסה יבצע הקפאה של כל הפעילות בתיק הרלוונטי במס הכנסה למשך מספר חודשים, ולאחר מכן במידה ולא התקבלו פניות כלשהן בנושא – ייסגר התיק. לאחר קבלת האישור על סגירת התיק, יועברו האישורים הרלוונטיים אל רשם החברות וזה יעדכן את הפטור מחובות אגרה לרשם.

במידה ואין חובות פתוחים או חודשים שלא דווחו – התיק יסגר.

יש לשים לב שבגין אותה שנה שהעסק פעל תידרש הגשת דוח שנתי גם אם הייתה פעילות מינימלית או חלקית.
ולכן, יש להיערך לכך לקראת סוף השנה או בתחילת השנה העוקבת כדי לבצע את הסגירה ל- 31/12 ובכך לחסוך הגשת דוח שנתי נוסף.

במידה ונותרו נכסים ומלאי יש לבצע מכירה רעיונית של הנכסים ולתת לכך ביטוי בדוח השנתי.
מלאי יימכר לפי שווי השוק (אם קיים) ונכסים הוניים (סטנדרטים כמו ציוד משרדי) נהוג למכור בעלותם המופחתת כך שלא ייווצר רווח הון (יש להוציא מקרקעין ונכסים בעלי שווי שוק מהותי).

יש לבטל את דרישת המקדמות במס הכנסה (במקום לדווח אפסים) במידה ולא צפויה הכנסה חייבת או ששולמו מספיק מקדמות בהתאם להערכות ובכך להימנע מדיווחים שוטפים.

לאחר סגירת התיק יש לעקוב ולוודא שהוגשו דוחות לשנה השוטפת בה נסגר התיק. כמו כן, על פי החוק חובה להגיש דוח בשנה שלאחר סגירת התיק, בסמכות פקיד שומה לפטור מחובת הגשה בשנה שלאחר סגירת התיק .
גם אם סגרתם את העסק באמצע השנה חובה להגיש דו"ח שנתי.

מה שחשוב לדעת זה, שעצם הליך סגירת התיק במס הכנסה אינו מעלים חובות שקיימים אם וישנם כאלו, יש צורך בסגירת התיק ומאידך צריך לפרוע את חובות המס.

אם לא תודיעו לפקיד השומה על סגירת העסק, תמשיכו להיות מוגדרים כחייבים בדיווח ובתשלום למס הכנסה.
לאחר שתודיעו למס ההכנסה על סגירת העסק יודיעו לכם מהן הפעולות שעליכם לבצע על מנת לסגור את התיק באופן סופי.

ביטוח לאומי

בדומה לתהליכים לעיל, יש לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף אליו שייך המבוטח ולהודיעם על הפסקת הפעילות כעצמאי.
לשם כך יש למלא ולמסור טופס 6101 – דין וחשבון רב שנתי ובסעיף ד’ לציין כי “חדלתי לעבוד כעצמאי, מאיזה תאריך ומהו העיסוק החדש”, בנוסף מומלץ לצרף אישורי סגירת תיקים ממע”מ או מס הכנסה.

את הטופס ניתן לשלוח בפקס, בדואר לסניף הרלוונטי או למלא אותו בצורה מקוונת דרך אתר הביטוח הלאומי.
מומלץ לצרף מכתב נלווה המפרט את הבקשה לרבות סיווג מחדש של המבוטח כגון שינוי מעצמאי לשכיר וכדומה.

חשוב לשים לב למצב בו המעבר מסגירת העסק לתחילת העיסוק הבא אינו עובר בצורה חלקה ואז יתכנו חודשים ללא תשלום ביטוח לאומי שיחויבו במינימום כמובטל.
בנוסף, ניתן גם לבצע הקטנת מקדמות בביטוח לאומי לגובה המינימום הנדרש (בהתאם לצפי שביצעתם) ובכך להימנע מתשלומים שוטפים גבוהים עד אשר התמונה העסקית העתידית תתבהר ותתקבל החלטה.

בכל מקרה רצוי לא למהר לסגור את התיקים ברשויות, אלא לחכות ולראות האם העסק יכול לצלוח את המשבר הקיים או לחילופין אם נשקלת האופציה לשינוי לפעילות עסקית חדשה.
במקרים אלו, ניתן להקפיא את תיק העוסק במע”מ ובכך להימנע מדיווחים שוטפים.

 

 

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

מאמרים נוספים שאולי יענינו אותך

דמי בידוד לעצמאים

  *תזכורת* *דמי בידוד לעצמאיים* עובדים עצמאיים הרשומים בביטוח הלאומי אשר שהו בבידוד – עשויים להיות זכאים לדמי בידוד מהביטוח הלאומי. התשלום הוא רטרואקטיבי עבור

לקריאת המאמר »

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!