פנסיה חובה לעצמאים

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

בס"ד.

חוק פנסיה לעצמאים נחקק בשנת 2017 מתוך מחשבה על עובדים עצמאים שלא חסכו במשך שנות עבודתם. בחוק נקבעו סכומי הפקדת חובה לפנסיה לעצמאי, לצד הטבות מס והתאמות בחוק ביטוח לאומי שיאפשרו לעצמאים לחסוך ולכלכל את עצמם בכבוד גם לאחר הפרישה לגמלאות.

חוק פנסיה חובה לעצמאים נועד להשוות את מצבם של העצמאים במשק למצבם של השכירים ולאפשר להם קצבה ממנה ייהנו בעת הפרישה לגמלאות. מטרה נוספת של "פנסיה לעצמאים" היא עזרה במימון תקופת המעבר לעבודה חדשה או לפתיחת עסק חדש, לעצמאים שסגרו עסק או הפסיקו לעבוד, מעין "דמי אבטלה".

ההפקדה לקופת הגמל תחולק כך ששני שלישים מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים ושליש יופקד לטובת רכיב סיוע במצבי אבטלה – חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך במקרה של סגירת עסק, ולא רק בגיל הפרישה.

לצד החובה להפקיד לחיסכון פנסיוני, ועל מנת להגדיל את ההכנסה הפנויה של העצמאים, הופחתו דמי הביטוח הלאומי בצורה דיפרנציאלית עבור כל העצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה מ-21,000 ₪, וכן ניתנו הטבות נוספות.

על מי חל חוק קרן פנסיה לעצמאים?

החוק קובע שעל כל עצמאי/ת להפקיד לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל בהתאם להכנסתו/ה, בדומה לשכירים.

החוק חל על עצמאי/ת לא משנה אם עוסק פטור או עוסק מורשה.

כל עצמאי/ת רשאי/ת לבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל לחיסכון) שבו הוא מעוניין/ת לחסוך. בין היתר רשאי/ת העצמאי/ת לבחור בקרנות הפנסיה שנבחרו כברירת מחדל.

לקבלת פרטים בנושא קרנות ברירת המחדל

מי לא חייב להפקיד?

עצמאי/ת שעונה על אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בתום שנת המס, התקיים אחד מאלה:
  • טרם חלפו 6 חודשים מיום שנרשם כעוסק מורשה או עוסק פטור
  • צעיר/ה מגיל 21 שנים
  • הגיע/ה לגיל 60
 • או אם גילו/ה היה 55 ומעלה כאשר החוק נכנס לתוקף ב – 1.1.17. כלומר, נולד/ה לפני 31.12.1961

בחינת ההפקדה לפי השיעורים הקבועים בחוק תיעשה בהתאם להכנסת העצמאי/ת במהלך השנה ולפי הדו"ח השנתי שהגיש/ה העצמאי/ת לרשות המיסים עבור אותה שנה. יובהר כי יש לבצע את ההפקדות לחיסכון פנסיוני עבור שנה מסוימת באותה שנת הכספים, ולא בשנה שלאחריה.

המרכז לגביית קנסות יטפל בגביית תשלומים שהעצמאי/ת לא הפקיד/ה בזמן ובהטלת קנסות על מי שלא יבצע את מלוא ההפקדה השנתית לקרן פנסיה חובה. כיום הוגדר קנס בסך 500 ש"ח (סכום המתעדכן מידי שנה), שיוטל על מי שלא הפקיד לקרן הפנסיה במועד. המועד לתחילת הטלת קנסות הוא 01.12.19 על איחורים בתשלום משנת המס 2018 ואילך.

קנס זה לא יחול על עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום.

מה סכום המינימום שחייבים להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים

סכום ההפקדה לקרן פנסיה נקבע לפי ההכנסה החייבת ומתחלק למדרגות:

 • עבור הכנסה בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 4.45%. השכר הממוצע נקבע על ידי הביטוח הלאומי ב-1.1. מידי שנה. בשנת 2020 השכר הממוצע עומד על 10,551 ש"ח. אם כך, עד גובה הכנסה של 5,275.5 ש"ח, יש להפקיד 4.45% שהם 237 ש"ח לחודש, שהם 2,844 ש"ח לכל 2020.
 • עבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 12.55%. כלומר, על ההכנסה מ- 5,276 ועד 10,551 ש"ח. סכום זה מגיע עד 662 ש"ח נוספים לחודש.
 • לגבי ההכנסה שמעל השכר הממוצע במשק, אין חובת הפקדה.

לסיכום – מקסימום חובת ההפרשה השנתית למי שמרוויח/ה את השכר הממוצע או יותר הוא 10,762 ש"ח לכל שנת 2020.

מכיוון שאצל עצמאים קשה לחזות את ההכנסה החייבת במהלך השנה אליה מתייחסת חובת ההפקדה, מומלץ להפקיד כל חודש סכומים לפי ההערכה ולבצע השלמות בסוף השנה, או לחילופין, לבצע הפקדה חד פעמית לקרן פנסיה בסוף השנה, אם קרן הפנסיה מאפשרת זאת ותזרים המזומנים של העסק לא נפגע מכך.

המדינה תיידע אתכם על אי הפקדת כספים לקרן פנסיה בזמן לאחר הגשת הדוח השנתי, אך מומלץ לא להגיע לנקודה הזו ולשלם בזמן, כיוון שאם תשלמו לאחר ששנת המס הסתיימה (כלומר, לאחר 31.12 של אותה שנה) לא תוכלו לנצל את הטבות המס.

מה סכום המקסימום (תקרת ההפקדה) שאפשר להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים

חובת ההפקדה ב- 2020 היא בין 237 ל-897 ש"ח לחודש, אך עצמאי/ת רשאי/ת להפקיד לקרן פנסיה סכום העומד על 20.5% מתוך פעמיים המשכורת השנתית הממוצעת. ב- 2020 פעמיים המשכורת השנתית הממוצעת זה: 10,551 כפול 2 = 21,102 ש"ח לחודש או 253,224 ש"ח לשנה.

20.5% מתוכם הם 4,326 ש"ח המותרים להפקדה מידי חודש, וסה"כ 51,912 ש"ח לשנה.

דוגמא: המשכורת השנתית היא 117,300 ש"ח – מותר להפקיד 20.5% ממנה שהם 24,047 ש"ח לכל השנה.

דוגמא 2: אתם מרוויחים משכורת שנתית של 270,000 ש"ח – מותר להפקיד מתוכה כ-19% בלבד על מנת להגיע לתקרת ההפקדה השנתית המותרת.

נדגיש שהטבת המס ניתנת רק על חלק מהסכום ולא כולו. הטבת המס ניתנת על 16.5% בלבד מפעמיים המשכורת השנתית הממוצעת.

אם תפקידו מעבר לתקרת ההפקדה השנתית, יש לכך שתי השלכות:

 • לא תקבלו הטבת מס על ההפקדה העודפת שמעבר לתקרה להטבת המס. אתם יכולים לשקול ולבדוק אפיקי השקעה וחיסכון אחרים שיכולים לתגמל אתכם יותר.
 • הכספים העודפים יועברו אוטומטית לקרן פנסיה כללית משלימה באותה חברה או גוף בה מתנהלת קרן הפנסיה לעצמאים שלכם. אם אתם רוצים לבחור שההפקדה העודפת תועבר לחיסכון פנסיוני אחר (כמו קופת גמל או קרן פנסיה משלימה המנוהלת על ידי גוף אחר)– עליכם להגדיר זאת מראש.

הגבלת סכומי ההפקדה לקרן פנסיה נקבעה מפני שמשרד האוצר מעניק לקרנות הפנסיה החדשות הבטחת תשואה בגובה 4.96% לשנה על 30% מהכספים המנוהלים בהן. להבטחת התשואה יש משמעות כספית גבוהה מבחינת משרד האוצר ולכן הוא מגביל את גובה ההפקדות.

מהן הטבות המס שניתנות על הפקדה לקרן פנסיה או קופת גמל לעצמאים

ראשית, שימו לב שסכום המקסימום לקבלת הטבת מס נמוך מסכום המקסימום שמותר להפקיד בקרן הפנסיה.

הטבת המס עומדת על 16.5% מההפקדה לקרן הפנסיה עד סכום שנתי של 34,848 ש"ח ב- 2020 שהם הפקדה של 2,904 ש"ח לחודש בלבד ולא על כל ה- 4,326 ש"ח.

16.5% אלה מתחלקים לשניים:

 • 5.5% זיכוי מס: עד סכום שנתי של 11,616 ש"ח ב- 2020. גובה הזיכוי הוא 35% מהסכום שהפקדתם. אם הפקדתם את כל 11,616 ש"ח, גובה הזיכוי הוא 4,066 ש"ח.
 • 11% ניכוי מס: עד סכום שנתי של 23,232 ש"ח ב- 2020. גובה הניכוי הוא לפי מדרגת המס שלכם. מקסימום סכום הניכוי, אם הפקדתם את כל ה- 23,232 ש"ח הוא 7,201 ש"ח.

סך מקסימום הטבת המס ב- 2020 , אם הפרשתם 34,848 ש"ח, עומד על 11,257 ש"ח שהם כשליש מהסכום שהופקד.

כיצד השתנו הטבות המס בעקבות חוק פנסיה חובה לעצמאים?

הטבות מס הכנסה גדלו בעקבות החוק:

 • זיכוי על הפקדה לקרן פנסיה עלה מ – 16% ל – 16.5%, בתנאי שלא נוצלה הטבת המס לרכישת ביטוח אבדן כושר עבודה.
 • הטבת המס לקרן השתלמות תהיה עד 4.5% מהכנסתו של העצמאי, ללא הפחתה של 2.5% מסכום ההפקדה כפי שהיה עד תחילת החוק.

אם את/ה גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת, כמה צריך להפקיד לקרן פנסיה?

אם ההפקדה כשכיר/ה עברה את סך חובת ההפקדה כעצמאי/ת, לא צריך להפקיד עוד. אם היא נמוכה יותר, צריך להשלים את ההפרש.

שימו לב, אתם זכאים למלוא הטבות המס לעצמאים, אפילו אם הפקדתם לקרן פנסיה רק במסגרת עבודתכם כשכירים, וגם לשיעורי ביטוח לאומי המעודכנים לעצמאים

ההשפעה של פנסיה חובה לעצמאים על התשלומים לביטוח לאומי

על מנת להקל על ציבור החוסכים העצמאים בעלי הכנסות נמוכות, הופחתו דמי ביטוח לאומי על חלק השכר שמתחת ל- 60% מהכנסה הממוצעת במשק שהם 6,331 ש"ח לחודש ב- 2020: דמי הביטוח הלאומי לעצמאים הופחתו בצורה פרוגרסיבית, כך שכל עצמאי שהכנסתו החודשית נמוכה מכ-21,000 ₪ ייהנה מהפחתה:

דמי ביטוח לאומי ירדו מ- 6.72% ל- 2.87% ודמי הבריאות המופחתים עומדים על 3.1% מהשכר.

עם זאת, הוגדלו דמי ביטוח לאומי על חלק השכר שמעבר ל- 60% מהכנסה הממוצעת במשק, מ – 11.23% ל – 12.83% ודמי הבריאות עומדים על 5%.

בשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה ביטוח לאומי  מאפשר לעצמאים שהכנסותיהם נפגעו להגיש בקשה לתיקון מקדמות ללא צורך בצירוף אישורים.

מהם דמי אבטלה לעצמאי?

חוק פנסיה חובה לעצמאים, מאפשר משיכה מקרן פנסיה במקרים המוגדרים כמצב אבטלה של עצמאי/ת. מקרים אלה הם:

 • העצמאי/ת הפסיק/ה לעסוק במשלח ידו/ה.
 • העצמאי/ת סגר/ה את העסק.
 • העצמאי/ת הגיע/ה לגיל פרישה ואין לו/ה הכנסה המחייבת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאים.

ניתן למשוך "דמי אבטלה" רק לאחר 24 חודשים (שנתיים) לפחות של הפרשה לפנסיה מתוך 36 החודשים האחרונים וסכום ההפרשות השנתי עומד על המינימום הנדרש בחוק.

"דמי האבטלה" אינם על כל הכספים שהופקדו בקרן הפנסיה, אלא רק על החלק המוגדר בחוק. לפי החוק הסכום המיועד לאבטלה הוא הנמוך מבין:

 • שליש מהכספים המופקדים.
 • 12,200 ש"ח לכל שנה בה הפקדתם לקרן פנסיה.

קיימת הטבה שניתן לנצלה פעמיים בלבד במהלך תקופת החיסכון: אם הסכום שניתן למשוך נמוך משלוש פעמים שכר המינימום החודשי של אותה שנה, אפשר להגדיל אותו ולמשוך את שכר המינימום כפול 3.

ב- 2020 שכר המינימום הוא 5,300 לחודש ולכן ניתן למשוך ב- 2020 סכום של 15,900 ש"ח גם אם לפי החישוב אתם זכאים לפחות. אם ניצלתם כבר את מלוא ההטבה, תוכלו למשוך רק את הסכום הנמוך כמתואר למעלה.

"דמי האבטלה" פטורים ממס לפי התקרה הקבועה בחוק.

הסכום לא יינתן בבת אחת, אלא יתחלק על פני 3 חודשים. אא"כ העצמאי/ת הגיע/ה לגיל פרישה אז אפשר לקבל את הסכום בתשלום אחד.

כדי לקבל את "דמי האבטלה" תצטרכו להביא מסמכים המוכיחים את בקשתכם:

 1. אישור מביטוח לאומי המאשר שמדובר בחוסך עצמאי בתקופת אבטלה
 2. אישור מרשות המיסים על סגירת תיק מע"מ ותיק מס הכנסה.
 3. הצהרה חתומה מעורך דין או רואה חשבון שהעסק אינו פעיל.
 4. כל מסמך נוסף שקרן הפנסיה תדרוש כדי להוכיח את סגירת העסק.

חשוב לזכור שכל משיכה מקרן פנסיה מקטינה את הסכום שצברתם לעת הפרישה לגמלאות. בכך שונים "דמי האבטלה" לעצמאים מדמי אבטלה רגילים המשולמים מביטוח לאומי.

בתקופה בה הקורונה פגעה ביכולת של אנשים לעבוד ולהתפרנס נוספו הקלות וכמה מקצועות עצמאיים הוכרו כרשאים לקבלת דמי אבטלה בדומה לשכירים. הכוונה לאמנים, מורי דרך, מרצים, מדריכים ומורים.

משיכה מקרן פנסיה בעת פרישה לגמלאות

זהה לכללים החלים על שכירים. תינתן הטבת מס של פטור ממס רווח הון על כל הסכום שהופרש לחיסכון פנסיוני ושמתקבל כקצבה לאחר גיל פרישה .

האם כדאי להפקיד מעבר לדרישת חוק הפקדות עצמאי לקרן פנסיה?

חוק פנסיה חובה לעצמאים דורש הפקדות של סכומים קטנים יחסית. אם ברצונכם לשמור על רמת חיים דומה לאחר הפרישה לגמלאות, מומלץ לחסוך יותר מהמינימום שהחוק דורש, לפחות עד התקרה לקבלת הטבות מס, העומדת כאמור על עד 16.5% מהכנסה שנתית של עד 211,200 ש"ח ולהפקיד עד תקרת הפקדה שנתית של 34,848 ש"ח בשנת 2020.

אם תרצו להפקיד מעבר לסכום הזכאי להטבת מס, כדאי למצוא אפיק השקעה בו תקבלו הטבת מס אחרת, דמי ניהול נמוכים, או תשואה גבוהה כמו קופת גמל להשקעה, קרן פנסיה של אחד מבני המשפחה, קרן השתלמות וכן הלאה. השוו בין ערוצי ההשקעה השונים (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) על מנת למצוא את קרן הפנסיה המתאימה לכם ואפיקי חיסכון בעלי תשואה גבוהה. בניגוד למה שמקובל לחשוב, לא מספיק לבדוק רק את דמי הניהול ולהתמקח עליהם, אלא חשוב לבדוק גם את טיב השירות ואת התשואות. לדוגמא, קרן פנסיה עם תשואות נמוכות ושירות בעייתי תספק חיסכון נמוך יותר גם עם דמי הניהול נמוכים יחסית.

אם בחרתם לחסוך באפיק השקעה אחר, אל תזניחו את אלמנט הביטוח הקיים בקרן פנסיה. בטחו את עצמכם בביטוח נפרד לאבדן כושר עבודה וביטוח חיים.

 

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

מאמרים נוספים שאולי יענינו אותך

דמי בידוד לעצמאים

  *תזכורת* *דמי בידוד לעצמאיים* עובדים עצמאיים הרשומים בביטוח הלאומי אשר שהו בבידוד – עשויים להיות זכאים לדמי בידוד מהביטוח הלאומי. התשלום הוא רטרואקטיבי עבור

לקריאת המאמר »

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!