פתיחת תיק במע"מ

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

בס"ד.

כל אדם, שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, סחורה, או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם, נדרשים להירשם כעוסק במשרדי מס ערך מוסף (מע"מ).

יש פעילות עסקית אשר אינה מחייבת רישום כעוסק: אם עיקר ההכנסות הן ממשכורת, גמלה או קצבה, ונתינת שירות לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי (מדובר במתן שירותים, בעיקר בתחום המקצועות החופשיים).

הרישום חייב להתבצע לפני התחלת הפעילות העסקית.

מי שמקים עסק שתהליך הקמתו ממושך רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל לפעול, ואולם אז יש להוכיח כי אכן מוקם עסק.

כדי לבצע רישום עסק יש להגיע באופן אישי למשרד המע"מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית, או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין, ולהביא את המסמכים המפורטים בהמשך.

בעת הביקור במע"מ כל בעלי העסק נדרשים למלא טופס מע"מ ‎821 על כל פרטיו, לחתום עליו, ולהחזירו לעובד מע"מ. בטופס יש לפרט מידע על הרכוש, סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער ופרטים על מספר חשבון הבנק של היחיד או של העסק.

מי שפותח תיק במע"מ צריך להצהיר על מחזור העסקאות השנתי הצפוי של העסק. על פי מחזור זה ייקבע מעמדו במע"מ – כלומר האם הוא יסווג כעוסק פטור או מורשה.

עם זאת, בעלי מקצועות ועיסוקים מסוימים חייבים להירשם כעוסק מורשה, גם אם מחזור עסקאותיהם נמוך מהסכום שנקבע (100,491 ש"ח בשנת 2020).

בעל העסק יקבל הסבר אם עליו לדווח פעם בחודש או פעם בחודשיים לפי גובה מחזור העסקאות (עוסק פטור חייב לדווח על מחזור עסקאותיו רק פעם אחת בשנה, עד ה-31 בינואר).

ניתן לקבל קוד משתמש וסיסמה אישית לדיווח ותשלום באמצעות האינטרנט.

בנוסף לפתיחת התיק במע"מ יש לפתוח תיק במס הכנסה ותיק במוסד לביטוח לאומי.

לגבי עסקאות המבוצעות באילת או עם גופים באילת, יש לפנות למשרד מע"מ ואס"ח (אזור סחר חופשי) באילת, לשם קבלת יעוץ והדרכה.

בפסקאות הבאות מפורטים המסמכים אותם נדרש בעל העסק להביא למשרד המע"מ בעת הרישום לפי סוג העסק בהקמה.

עוסק (יחיד): 

 • טופס רישום מלא וחתום על כל פרטיו (טופס 821)
 • תעודת זהות.
 • חוזה קנייה / שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק. במקרה של חשבון בנק משותף – על בן / בת הזוג למלא ולחתום על הצהרת חשבון בנק משותף. על בן / בת הזוג להגיע לתחנת מע"מ לצורך חתימה, או לחתום אצל המייצג.
 • מסמכים נוספים, המעידים על הקמת העסק ופעילותו כמו חשבוניות רכישת רכב, חשבוניות רכישת ציוד לעסק, היתרי בניה וכדומה.

שותפות (שני אנשים או יותר): 

 • טופס רישום 821 המשולב עם 821 א' חתום ומלא על כל פרטיו.
 • תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.
 • חוזה רכישה / שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של השותפות.
 • בשותפות רשומה – אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות.
 • על השותפים למנות נציג אחד מתוכם, שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע״מ.
 • מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו, כגון: הסכם התקשרות, רישיון עיסוק וכו'.

חברה בע"מ: 

 • טופס רישום 821 המשולב עם 821 א' חתום ומלא על כל פרטיו.
 • תעודת רישום ברשם החברות.
 • פרוטוקול בעלי זכות חתימה לכל דבר ועניין, כפי שאושר על ידי רשם החברות. (חותמת נתקבל על גבי המסמכים של רשם החברות).
 • תעודת זהות של כל אחד מהדירקטורים בחברה. [שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם].
 • חוזה קנייה / שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של החברה.
 • מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות המימון ומחזור העסקאות המשוער.
 • לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו: מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון: התחייבויות לאספקת טובין, חוזים לביצוע פעולות רכישת נכסים לבנייה, אישורי בנייה, רישיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות, וכיוצא בזה.

יצוין כי שותפות או חברה מחויבות ברישום במע"מ כעוסק מורשה, כלומר לא ניתן לרשום שותפות או חברה כעוסק פטור. לפני רישום השותפות במע"מ יש לוודא כי לכל אחד מהשותפים או בעלי המניות בחברה אין חובות למע"מ בשל עסק אחר על שמו כעוסק מורשה.

בסוף תהליך הרישום בעל העסק יקבל מנציג מע"מ תעודת עוסק פטור או תעודת עוסק מורשה ושוברים זמניים לדיווח מע"מ. תעודת העוסק מורשה היא תעודה זמנית עד שתישלח לבעל העסק התעודה הקבועה (בדרך כלל לאחר מספר שבועות). את התעודה יש להציג במקום בולט בבית העסק.

מספר העוסק שבעל העסק יקבל במע"מ במהלך הליך הרישום הוא מספר תעודת הזהות של בעל העסק או מספר הח.פ. לחברה בע"מ.

 

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

מאמרים נוספים שאולי יענינו אותך

דמי בידוד לעצמאים

  *תזכורת* *דמי בידוד לעצמאיים* עובדים עצמאיים הרשומים בביטוח הלאומי אשר שהו בבידוד – עשויים להיות זכאים לדמי בידוד מהביטוח הלאומי. התשלום הוא רטרואקטיבי עבור

לקריאת המאמר »

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!