לקוחות יקרים,
לקראת סיום שנת המס, הריני להמליץ בפניכם לנקוט כמה פעולות, וזאת אם הן תואמות את אופי עסקך ותנאיו
כפי שיפורט להלן.
מומלץ למצות את הסכומים המוכרים לצורכי מס כמפורט להלן. ההמלצות רלוונטיות להפקדות שיבוצעו עד
ליום 31/12/21
השבת מענקי קורונה
רשות המסים מודיעה כי תאפשר לבעלי עסקים שביקשו וקיבלו מענקי סיוע בתקופת הקורונה, ולא עמדו בתנאים
שנקבעו בחוק, לפרוס את התשלומים להחזרת המענקים ( 18 תשלומים ) עד ל- יוני 2023
על מנת ליהנות מהתנאים האמורים, יש להסדיר את החוב עד ליום 31.12.2021
ניתן להיכנס לאתר רשות המסים ,למערכת הייעודית להשבת מענקים ששולמו ביתר . .
"המלצות לקופות גמל"
1) המלצות להפרשות סוף שנה
לאור השינויים הרבים שנעשו בתחום, הפך נושא זה למורכב. מומלץ לקבל ייעוץ פרטני.
כמדי שנה עולה השאלה אלו סכומים כדאי ונכון להפקיד בקופות השונות, כדי לנצל את הטבות המס.
התשובה תלויה בכמה גורמים: מיהו המפקיד? שכיר, עצמאי האם קיימים הכנסות ממקורות אחרים, כמו כן יש
לבדוק האם הופקדו סכומים במהלך השנה וכמה, ולאילו קופות ומסלולים ראוי וכדאי להפקיד.
יצוין, כי אין להתייחס להפקדות מנקודת המבט של הטבות המס בלבד, ויש לקבל ייעוץ פנסיוני וביטוחי
לשמירת הזכויות הפיננסיות והביטוחיות של היחיד.
החל מ 1.1.2018 חובה על עצמאיים להפריש לפנסיה.
1. להלן עיקרי החוק:
א) החובה להפריש לפנסיה היא לעצמאיים מגיל 21 עד 60
ב) חובת ההפרשה היא עד השכר הממוצע במשק ( 10,551 ₪ נכון לשנת 2020
ג) עצמאי שהוא גם שכיר אינו צריך להפריש במידה ומופרש לו לפנסיה דרך השכר הסכום הנדרש בחוק.
ד) סכום ההפרשה נקבע מהרווח הצפוי. הסכום המקסימלי שצריך להפקיד לחודש עומד על 897 ₪ לחודש
למי שהרווח החודשי הינו לפחות 10,551 ₪ לחודש ומעלה.
1.1 הפקדות בקופות גמל
חוק קופות הגמל אינו מאפשר למשוך כספים שהופקדו לאחר 2008 בסכום אחד אלא במסלול קצבתי (אפשר
למשוך בגיל פרישה בסכום אחד בתנאים מסוימים המופיעים בחוק).
סכום ההפקדה המקסימאלי לקבלת הטבת מס הוא 36,961 שח. חיסכון מקסימאלי במס הכנסה של כ 15,503 ש"ח
1.2 תשלום בעבור ביטוח אובדן כושר עבודה
סכום ההפקדה המקסימאלי המוכר למס הוא עד 3.5% מההכנסה, עד לתקרה של 11,079 ש"ח
2) תשלומים לקרן השתלמות
סכום ההפקדה המקסימאלי הוא 11,835 ש"ח או 4.5% מההכנסה הקובעת
(הכנסה המקסימאלית לגבי עצמאים היא 263,000 ש"ח). חיסכון מקסימאלי במס הכנסה של 5,552 ש"ח
ניתן להפריש סכום נוסף, סה"כ עד 18,410 בפטור ממס.
3) עצמאים כגון נותני שירותים המדווחים על בסיס מזומן
מומלץ לשלם הוצאות הנחוצות לעסק עד ליום 31/12/21 כדי שההוצאות יוכרו עוד השנה.
4) חובות לביטוח לאומי – כולל מקדמת 12/21 מומלץ לשלם עד ליום 31/12/21 כדי שיוכרו כניכוי עוד
בשנה זו.
5) עסקים בעלי מלאי – יש לבצע רשימת מלאי ליום 31/12/21 (כמויות ומחירי עלות).
6) רשימת יתרות – יש לערוך רשימה של לקוחות וספקים לסוף שנת המס.
הכנסות מהשכרת דירה למגורים ליחידים – הכנסות אלו פטורות ממס בשנת 2021 עד לתקרה של 61,200 ש"ח
7) חוק המזומן – החוק כולל הגבלות על שימוש במזומן ובשיקים.

להלן עיקרי החוק:

א) אסור לקבל מזומן במהלך העסקים מעל סכום של 11,000 ₪. החל מאוגוסט 2022 מעל 6,000 ש"ח
ב) בעסקאות מעל 11,000 ₪ ניתן לשלם רק 10% במזומן ממחיר העסקה עד ל 11,000 ש"ח.
ג) חובה לתעד כל תקבול ולרשום אותו בפירוט (אם זה שיק יש לציין פרטי השיק, תאריך , כרטיס
אשראי, מזומן) בקבלה.
ד) חובה לציין על שיקים את שם המוטב, קיים איסור לתת שיקים בהמחאה פתוחה.
8) ניהול ספרים
פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ קובעים את ניהול הספרים שבו חייב כל עסק. ההוראות מבחינות בין סוגי
העסקים והעוסקים ומבהירות אילו ספרים חייב כל אחד לנהל. נישום שהינו עוסק מורשה או חברה חייב לנהל
רישום בנוסף חשבוניות והקבלות שהוא מוציא כגון ספר לקוחות או פנקס הזמנות וכו'.
כך לדוג' רופא חייב לנהל יומן רופא.
א) הרישום ייעשה בעברית או בערבית, בדיו לא מחיק או בהדפסה. אם הרישום מתנהל באמצעות
תוכנה – חשוב לוודא כי התוכנה מוכרת ומאושרת ע"י רשות המיסים.
ב) בעת קבלת תשלום חובה להוציא קבלה וזאת גם אם כבר יצאה בעבר חשבונית מס וגם אם
מועד פירעון השיק הינו לתקופה מאוחרת יותר.
ג) תקבולים יש לרשום במטבע ישראל ₪ בלבד. (אם נתקבל מטבע זר יש לציין את הסכום גם
במטבע זר).
ד) יש לשמור את כל מערכת החשבונות והספרים למשך 7 שנים.
חשוב להבין כי אי ניהול פנקסים עלול להעמיד חלילה את הנישום בפני סנקציות משמעותיות.
רשות המיסים מבצעת בחודשים האחרונים שוב ושוב ביקורת פתאומית בעסקים. אנא הקפידו על הוראות
החוק.
9) לתשומת לבכם – תשלומי מס ע"ח 2021 המשולמים עד 31/1/22 אינם נושאים ריבית והצמדה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לפגישת היכרות השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם!